تماس‌باما

آدرس و شماره تماس‌های دفتر مرکزی مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

آدرس: تهران، بلوار اصلی شهرک اکباتان، روبروی ورودی A1 پلاک ۱۹

 آدرس مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

تلفن:۶ - ۴۴۶۶۹۹۳۵ ۰۲۱ 

فکس: ۴۴۶۶۹۹۳۷ ۰۲۱

حراست :  ۴۴۶۷۰۹۸۰ ۰۲۱

 

 

شماره تماس‌ دفتر فرودگاه پیام

آدرس: کرج، مهر شهر، فرودگاه پیام

تلفن: ۳۳۲۹۰۴۵۳ ۰۲۶QR code

QR Code