گواهینامه پرواز با دستگاه IR Modular

گواهینامه پرواز با دستگاه IR Modular

دوره IR Modular

حداقل مدت دوره ۳ ماه

  • ۲۶۰ ساعت کلاس زمینی دوره IR Modular
  • ۵ ساعت پرواز با هواپیمای CESSNA 172 & PIPER 28
  • ۳۵ ساعت پرواز با شبیه ساز TB21

این مرحله دوره تکمیلی CPL Integrated می باشد. در این دوره دانشجو پرواز بدون دید را می‌آموزد. در این مرحله دانشجو با استفاده از تجهیزات ناوبری هواپیما بدون بهره گیری از دید بیرونی تمامی مراحل مسیریابی پرواز را فرا می گیرد. پرواز در این مرحله ۴۰ ساعت است که دانشجو می تواند ۲۰ ساعت پرواز با هواپیمای واقعی و ۲۰ ساعت دیگر را با شبیه ساز مورد تایید سازمان هواپیمائی کشوری در این مقطع انجام دهد.

مدرسه خلبانی آرتاکیش