گواهینامه شخصی PPL Modular

گواهینامه شخصی PPL Modular

دوره PPL Modular

حداقل مدت دوره ۵ ماه

  • ۳۲۰ ساعت کلاس زمینی دوره PPL Modular
  • ۴۰ ساعت پرواز با هواپیمای PIPER 28
  • ۵ ساعت پرواز با شبیه ساز TB21

این مرحله دوره  آموزش خلبانی شخصی می باشد که دانشجو پس از فارغ التحصیلی امکان پرواز با هواپیمای شخصی در روز و شرایط آب و هوایی مناسب را دارد. بطوریکه دانشجو برای یک پرواز تفریحی و با هواپیمای سبک قابلیت لازم را کسب نموده است.

در این مرحله دانشجو (SOLO) می شود. یعنی قدرت پرواز انفرادی را پیدا می‌کند یعنی پس از حدود ۱۴ ساعت پرواز با استاد خلبان به تشخیص استاد خود می‌تواند به تنهایی پرواز کند. مسیریابی در این مقطع به صورت دید بیرون و عوارض زمین (VFR) با استفاده از نقشه‌های مخصوص انجام می‌گردد.

تست پزشکی (MedicaL) این مرحله تا پنج سال معتبر است. این مرحله از آموزش خلبانی علاوه بر اینکه پیش نیاز دوره های بعدی است به فارغ التحصیل توانایی پرواز و لذت بردن از این هنر متعالی را فراهم می سازد. تا هنر و علمی بسیار جذاب به دیگر مهارت های خود بیفزاید.

نکته: فارغ التحصیلان این دوره جهت ادامه تحصیل در دوره CPL Integrated فقط ۵۰ درصد از پروازهای این دوره را می توانند به مرحله CPL Integrated منتقل کنند.


مدرسه خلبانی آرتاکیش