گواهینامه استاد خلبانی FI

گواهینامه استاد خلبانی FI

دوره FI

حداقل مدت دوره ۳ ماه

  • ۱۲۵ ساعت کلاس زمینی دوره AFI
  • ۲۵ ساعت پرواز با هواپیمای PIPER 28
  • ۵ ساعت پرواز با شبیه ساز TB21

این دوره مختص متقاضیانی است که تمایل دارند هنر و علم پرواز را به دیگر دانشجویان بیاموزند. هر خلبانی که علاقمند به استاد خلبانی در مدارس و مراکز آموزش خلبانی باشد باید ۳۰ ساعت تحت آموزش این دوره قرار گیرد.

مدرسه خلبانی آرتاکیش