شرایط و مدارک ثبت نام اولیه

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

۱- گواهی مدیکال
۲- ۱ قطعه عکس ۴ × ۳ رنگی با لباس فرم خلبانی و زمینه سفید
۳- فتوكپی برابر اصل شناسنامه + کارت ملی
۴- فتوكپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
۵- در هنگام صدور گواهینامه، فتوكپی برابر اصل كارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل .

 شرایط گزینش دانشجوی خلبانی در مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

۱- حداقل سن جهت ورود به دوره خلبانی ۱۸ سال تمام می باشد.
۲- حداقل تحصیلات دیپلم می باشد.
۳- دارابودن گواهی پایان خدمت سربازی، معافیت، گواهی کفالت و یا برگه اشتغال به تحصیل از دانشگاه، برگه آماده به خدمت یا نامه در حال خدمت از یگان خدمتی.
۴- داوطلبین بایستی برابر استاندارد طب هوائی سازمان هواپیمائی کشوری از سلامت کامل برخوردار باشند.
۵- آشنائی با زبان انگلیسی در حد مکالمه و توانائی خواندن و درک متون در کتب هوانوردی و آزمون های مربوطه، برای داوطلبین الزامی است.
۶- داوطلبین بایستی کاملا از برنامه های آموزشی آموزشگاه تبعیت نموده و درگیری سایر امور نبایستی مانع حضور بموقع در کلاسهای تئوری و عملی آنها گردد.

مدرسه خلبانی آرتاکیش