مدارک مورد نیاز جهت انجام امور حراستی

 مدارک لازم جهت تکمیل تعرفه حراست سازمان هواپیمایی کشوری
و دفتر حراست مرکز آموزش خلبانی آرتا کیش

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خلبانی، دانشجو خلبانی و کارکنان فنی

۱-اصل شناسنامه
۲-اصل کارت ملی
۳-اصل شناسنامه پدر یا مادر (در غیر این صورت کلیه شناسنامه برادران و خواهران یا انحصار وراثت)
۴-اصل کارت پایان خدمت
۵-اصل مدرک تحصیلی
۶-اصل گذرنامه
۷-معرفی نامه از شرکت مربوطه
۸-اصل کارت ملی همسر
۹-عکس ۴×۳ پرسنلی ۲ قطعه

مراجعین محترم پذیرش بایستی موارد ذیل را جهت پر کردن تعرفه کامپیوتری بصورت کتبی بهمراه خود داشته باشند:

۱-نشانی محل سکونت از ۱۰ سال قبل تا کنون با کدپستی و شماره تلفن
۲-مدارک تحصیلی(شامل رشته تحصیلی، نام آموزشگاه، نشانی و سال شروع و اتمام تحصیل)
۳-ماموریت‌ها و مسافرتهای خارج از کشور بهمراه تاریخ رفت و برگشت (۵ مورد آخر)
۴-مشخصات ۴ نفر از دوستان (شامل نام و نام خانوادگی، شغل، شماره تلفن و نشانی)
۵-مشخصات بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر و خواهر) شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شماره شناسنامه، محل صدور، شغل،تلفن،نشانی

توجه:

۱- دانشجویان حتماً با لباس فرم کامل جهت تکمیل تعرفه کامپیوتری مراجعه فرمایند.
۲- درصورت کمبود هر یک از مدارک فوق تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده حراستی فرودگاه پیام

۱- ۲ قطعه عکس ۴ × ۳
۲- اصل و کپی شناسنامه خود و همسر(تمام صفحات)
۳- اصل و کپی کارت ملی(پشت و رو)
مدارک لازم جهت صدور کارت تردد حراستی فرودگاه پیام

۱- مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ شرکت خدمات هوائی پیام شعبه خزانه داری کل (بانک ملی)﴿قابل پرداخت فقط در بانک ملی شعبه فرودگاه پیام- فیش سه برگی
۲- ۱ قطعه عکس ۴ × ۳ با لباس فرم (جهت واحد اداری)  
 مراحل دریافت کارت المثنی فرودگاه پیام

۱- دوبار آگهی روزنامه
۲- مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ شرکت خدمات هوائی پیام شعبه خزانه داری کل (بانک ملی) ﴿قابل پرداخت فقط در بانک ملی شعبه فرودگاه پیام- فیش سه برگی

توجه: به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند پس از مرحله تشکیل پرونده در فرودگاه پیام اصل و کپی فیش بانکی را جهت صدور کارت تردد به دفتر مرکزی حراست آرتا کیش ارائه نمایند.

 مدرسه خلبانی آرتاکیش