مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون

قابل توجه دانشجویان محترم :

بعد از قبولی در آزمون معرفی به سازمان هواپیمائی کشوری جهت شرکت در آزمون سازمان حداکثر ۳۰ روز قبل از آزمون مدارک زیر را به واحد اداری تحویل نمائید.


۱- اصل شناسنامه
۲- اصل کارت ملی
۳- اصل مدرک تحصیلی
۴- دو صفحه آخر LogBook همراه با مهر واحد عملیات
۵- جهت شرکت در آزمون CPL اصل گواهینامه PPL
۶- جهت شرکت در آزمون IR اصل گواهینامه CPL

جهت پرداخت هزینه آزمون به همراه کارت بانکی و رمز دوم به واحد اداری مراجعه شود.

بدیهی است بعد از مدت تعیین شده در خصوص مدارک ارسالی اقدامی انجام نخواهد شد.

مدرسه خلبانی آرتاکیش