پرواز با نامه اتمام دوره زمینی

پرواز با نامه اتمام دوره زمینی

قابل توجه دانشجویان محترم :

از مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰با توجه به تغییر قوانین سازمان هواپیمائی کشوری، کلیه دانشجویان فقط در صورت اتمام گراند دوره مربوطه (اخذ نمره قبولی در کلیه آزمون‌های درس به درس آن دوره ) مجاز به شروع و ادامه پرواز در آن مقطع می‌باشند.

بدینوسیله کلیه دانشجویانی که تا کنون با نامه درحال گراند شروع به پرواز در مقاطع مختلف نموده اند جهت تکمیل پرونده آموزشی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند تا بعد از تکمیل شدن پرونده پرواز نامبردگان از سر گرفته شود.