اسامی قبول شدگان آزمون ایران ایر مورخ ۹۶/۰۱/۲۵

اسامی قبول شدگان آزمون ایران ایر

اسامی قبول شدگان آزمون استخدامی کمک خلبانی شرکت هواپیمائی ایران ایر مورخ ۹۶/۰۱/۲۵ که از مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش فارغ التحصیل گردیداند.

۱- سالار اصپهانی نهاد

۲- علی اقدام

۳- محمدجواد آزادی

۴- بابک چهار لنگی خدابخشی

۵- محمد حاجی عباس شیرازی

۶- علیرضا خرمی

۷- سجاد سلطان شاهی

۸- سید امیرحسین صفوی

۹- حسین عبادی راد

۱۰- سیدایمان کاهی

۱۱- عارف کرمی

۱۲- آرمین مرادی

۱۳- میلاد مظاهری

۱۴- محمدحسین مهرزادگان

۱۵- پدرام نوعی علمداری


با آرزوی موفقیت نامبردگان در تمام مراحل زندگی.

منیع :

اسامی پذیرفته شدگان (سایت ایران ایر)