نرخ هزینه‌ دوره‌های زمینی و پروازی سال ۹۷

نرخ هزینه‌ دوره‌های زمینی و پروازی سال ۹۷

نرخ هزینه‌ دوره‌های زمینی و پروازی سال ۹۷

 

قابل توجه متقاضیان پرواز با هواپیمای تکنام دو موتوره:

  • نرخ یک ساعت پرواز هواپیمای تکنام دو موتوره برای دانشجویان مدارس به غیر از آرتاکیش و هما ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.