فیلم های آموزشی

فیلم آموزش نحوه عملکرد DME

تهیه شده توسط کاپیتان فخری نژاد

دانلود فیلم با کیفیت اصلی


فیلم آموزشی ORIENTATION WITH BASIC VOR INDICATOR

تهیه شده توسط کاپیتان فخری نژاد

دانلود فیلم با کیفیت اصلی


فیلم آموزشی ARC WITH BASIC VOR INDICATOR

تهیه شده توسط کاپیتان فخری نژاد

دانلود فیلم با کیفیت اصلی


فیلم آموزش خواندن و تفسیر Notam

تهیه شده توسط کاپیتان فخری نژاد

دانلود فیلم با کیفیت اصلی