فیلم معرفی مرکز

فیلم معرفی مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

تهیه شده توسط کاپیتان مسعودی

تهیه و پخش شده توسط کانال PRESS TV

دانلود فیلم با کیفیت اصلی