مفاهیم Part 141 دوره آموزشی TPM

مفاهیم Part 141 دوره آموزشی TPM

قابل توجه همکاران محترم:

جزوات کلاس Part 141 , TPM جهت استفاده با فرمت PDF آماده دانلود می‌باشد.

مرکز آموزش خلباني آرتاکيش  Part 141 2.3 MB
مرکز آموزش خلباني آرتاکيش TPM 5.3 MB

 
مرکز آموزش خلباني آرتاکيش