آزمون معرفی IR آذر ماه

آزمون معرفی IR آذر ماه


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ ۲۵ آذر ماه سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ ۱۱ آذر ماه در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.