نمرات SP کلاس 04 - 91

لیست نمرات کلاسی درس  SP مقطع PPL دوره 04-91 مورخ ۹۱/۰۹/۱۱


ردیف نام خانوادگینمرهتوضیحات
۱ بهروز اعتماد ۷۸  
۲ فرشاد فخیمی ۷۲  
۳ مهدی کدخدائی ۹۲  
۴ علی طهیری ۸۶  
۵ فریبرز پیرایش ۳۰ F
۶ افشین اکبری ۹۸  
۷ مهرناز جاویدان ۷۲  
۸ محمد رحمتی ترکمن ۶۶ F
۹ محمد جواد جهان فر ۸۴  
۱۰ مسعود سعیدی وحدت ۷۲  
۱۱ محمد انصار ناراب ۶۰ F
۱۲ غلام رضا رعیت نژاد ۵۲ F
۱۳ مرتضی خزائی ۳۶ F
۱۴ حانیه مردانی ۷۰