آزمون معرفی CPL دی ماه

آزمون معرفی CPL دی ماه


آزمون معرفی به امتحان CPL تاریخ ۹ دی ماه سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ ۲۵ آذر ماه در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.

 


مدارک مورد نیاز جهت آزمون