آزمون معرفی IR بهمن ماه

آزمون معرفی IRبهمن ماه


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ ۲۸ بهمن ماه سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون