نمرات General English کلاس 05 - 91

لیست نمرات کلاسی درس  General English مقطع PPL دوره 05-91 مورخ ۹۱/۱۰/۲۶

ردیف نام خانوادگینمرهتوضیحات
۱ مجید هاشمی ۸۸  
۲ مصطفی حقیقت
۱۰۰  
۳ علیرضا قاجار
۳۸ Fail 
۴  حمید بیاتی  ۱۰۰  
۵  احسان سیاتیری  ۹۰  
۶  مهدی حسینی ۸۴  
۷  امیر میرک  ۹۲
۸  مهدی حسین دوست ۶۰  Fail
۹  نیما وفایی  ۷۶  
۱۰  سعید جنگروی  ۸۷  
۱  رضا احدی ۷۰  
۱۲  بابک غفاری ۱۰۰  
۱۳ حمید چالاکی ۸۳  
۱۴  ایمان مرادی  ۹۲  
۱۵  حسین گلوند  ۸۸  
۱۶  علی برزه کار  ۲۸ Fail