آزمون معرفی PPL اسفند ماه

آزمون معرفی PPL اسفند ماه


آزمون معرفی به امتحان PPL تاریخ ۱۶ اسفند ماه سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ ۰۱ اسفند ماه در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون