آزمون معرفی IR فروردین ۱۳۹۲

آزمون معرفی IR فروردین


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ  ۲۶ فروردین سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۱۴ فروردین در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون