آزمون معرفی PPL اردیبهشت ۱۳۹۲

آزمون معرفی PPL اردیبهشت


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ  ۴ اردیبهشت سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۲۴ فروردین در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون