آزمون معرفی IR اردیبهشت ۱۳۹۲

آزمون معرفی IR اردیبهشت


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ  ۱۶ اردیبهشت سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۴ اردیبهشت در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون