آزمون معرفی CPL اردیبهشت ۱۳۹۲

آزمون معرفی CPL اردیبهشت


آزمون معرفی به امتحان CPL تاریخ  ۲۳ اردیبهشت سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۱۱ اردیبهشت در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون