آزمون معرفی IR خرداد ۱۳۹۲

آزمون معرفی IR خرداد


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ  ۸ خرداد سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۲۵ اردیبهشت در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون