آزمون معرفی CPL خرداد ۱۳۹۲

آزمون معرفی CPL خرداد


آزمون معرفی به امتحان CPL تاریخ  ۲۷ خرداد سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۱۶ خرداد در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون