آزمون معرفی IR تیر ۱۳۹۲

آزمون معرفی IR تیر


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ  ۱۷ تیر سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۵ تیر در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون