آزمون معرفی PPL تیر ۱۳۹۲

آزمون معرفی PPL تیر


آزمون معرفی به امتحان PPL تاریخ  ۲۴ تیر سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ  ۱۲ تیر در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون