آزمون معرفی IR مرداد ۱۳۹۲

آزمون معرفی IR مرداد


آزمون معرفی به امتحان IR تاریخ ۱۴ مرداد سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ ۳۰ تیر در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون