آزمون معرفی PPL مرداد ۱۳۹۲

آزمون معرفی PPL مرداد


آزمون معرفی به امتحان PPL تاریخ ۲۱ مرداد سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ ۰۶ مرداد در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون