آزمون معرفی CPL مرداد ۱۳۹۲

آزمون معرفی CPL مرداد


آزمون معرفی به امتحان CPL تاریخ ۲۸ مرداد سازمان هواپیمائی کشوری در تاریخ ۱۳ مرداد در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط جهت ثبت نام با واحد Testing تماس حاصل فرمایند.


مدارک مورد نیاز جهت آزمون