دانشجويان متقاضي دوره زميني جديد CPL,IR

 قابل توجه دانشجويان متقاضي  دوره زميني جديد CPL , IR


دانشجویان علاقمند مهلت ثبت نام دوره هاي ذكر شده تا تاريخ ۹۲/۰۸/۳۰ مي باشد. جهت ثبت نام نهايي به بخش آموزش دفتر مركزي مراجعه نماييد.