دانشجويان متقاضي دوره جديد POH

دانشجويان متقاضي  دوره جديد POH

آزمون معرفی به خط پرواز جهت واجدین شرایط حضور در کلاس POH در مورخ ۹۲/۰۹/۱۰ برگزار می‌گردد.

دانشجویان جهت ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل فرمایند.