آزمون معرفی IR مهر ۱۳۹۳

آزمون معرفی IR مهر


آزمون معرفی به امتحان PPL مورخ ۲۸ مهر سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۱۸ مهر در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 

قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون