آزمون معرفی PPL آبان ۱۳۹۳

آزمون معرفی PPL آبان


آزمون معرفی به امتحان PPL مورخ ۲۴ آبان سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۴ آبان در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 

قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون