آزمون معرفی CPL بهمن ۱۳۹۳

آزمون معرفی CPL بهمن


آزمون معرفی به امتحان CPL مورخ ۶ بهمن سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۱۵ دی در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 

قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون