آزمون معرفی IR فروردین ۱۳۹۴

آزمون معرفی IR فروردین


آزمون معرفی به امتحان IR مورخ ۲۴ فروردین سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۸ فروردین در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 

قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون