آزمون معرفی CPL اردیبهشت ۱۳۹۴

آزمون معرفی CPL اردیبهشت


آزمون معرفی به امتحان CPL مورخ ۲۸ اردیبهشت سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۲۴ فروردین در واحد Testing مدرسه خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 

قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون