آزمون معرفی PPL اسفند ۱۳۹۴

آزمون معرفی PPL اسفند

آزمون معرفی به امتحان PPL مورخ ۱۰ اسفند سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۵ بهمن در واحد Testing مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 

قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون