رزرو پرواز ۹۵/۰۱/۰۳

رزرو پرواز ۹۵/۰۱/۰۳

قابل توجه دانشجویان محترم:
با توجه به تعطیلی واحد عملیات از تاریخ ۹۴/۱۲/۲۸ الی ۹۵/۰۱/۰۲ جهت رزرو پرواز برای روز ۹۵/۰۱/۰۳ در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۷ با واحد دیسپچ تماس حاصل فرمائید.
با تشکر