آزمون معرفی PPL اردیبهشت ۱۳۹۵

آزمون معرفی PPL اردیبهشت

آزمون معرفی به امتحان PPL مورخ ۲۰ اردیبهشت سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۱۵ فروردین در واحد Testing مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون