آزمون معرفی CPL اردیبهشت ۱۳۹۵

آزمون معرفی CPL اردیبهشت

آزمون معرفی به امتحان CPL مورخ ۲۷ اردیبهشت سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۲۲ فروردین در واحد Testing مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

 

 مدارک مورد نياز جهت آزمون