آزمون معرفی PPL تیر ۱۳۹۵

آزمون معرفی PPL خرداد

آزمون معرفی به امتحان PPL مورخ ۲۱ تیر سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۱۶ خرداد در واحد Testing مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

  مدارک مورد نياز جهت آزمون