آزمون معرفی CPL شهریور ۱۳۹۵

آزمون معرفی CPL شهریور

آزمون معرفی به امتحان CPL مورخ ۲۹ شهریور سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۲۴ مرداد در واحد Testing مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

  مدارک مورد نياز جهت آزمون