آزمون معرفی IR مهر ۱۳۹۵

آزمون معرفی IR مهر

آزمون معرفی به امتحان IR مورخ ۱۲ مهر سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۷ شهریور در واحد Testing مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

  مدارک مورد نياز جهت آزمون