آزمون معرفی PPL آبان ۱۳۹۵

آزمون معرفی PPL آبان

آزمون معرفی به امتحان PPL مورخ ۱۷ آبان سازمان هواپيمائی کشوری در تاریخ ۷ مهر در واحد Testing مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش برگزار می گردد.

دانشجويان واجد شرايط جهت ثبت نام يک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد Testing تماس حاصل فرمايند.

 قابل توجه دانشجويان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسويه حساب مالی الزامی می باشد.

  مدارک مورد نياز جهت آزمون