برنامه آزمون های عملیاتی سال ۱۳۹۷

برنامه آزمون‌های عملیاتی سال ۱۳۹۷

برنامه آزمون خلبانی تاریخ‌های قرمز رنگ تاریخ برگزاری آزمون معرفی به سازمان هواپیمائی کشوری می‌باشد.

  • ثبت نام كليه آزمون ها به صورت اينترنتي و از طريق تارنماي سازمان هواپيمايي كشوري انجام مي پذيرد.
  • زمان ثبت نام از ۳۰ روز قبل از آزمون آغاز و تا ۱۵ روز قبل از آزمون ادامه خواهد داشت.
  • داوطلبان ساليانه ۳ بار مجاز به شركت در هر آزمون مي باشند.
  • غيبت در آزمون و نمره پايين تر از 50 مشمول 1 دوره محروميت از شركت در آزمون بعدي خواهد شد و همچنين انصراف از آزمون مقدور نمي باشد.
  • داوطلبان موظف می‌باشند، قبل از مراجعه جهت شركت در آزمون،از طریق مرکز آموزش مربوطه از قطعيت ثبت نام اطمينان حاصل نمايند.

قابل توجه دانشجویان محترم:

  • جهت شرکت در آزمون معرفی تسویه حساب مالی الزامی می‌باشد.
  • جهت ثبت نام در آزمون معرفی یک هفته قبل از آزمون معرفی با واحد  Testing تماس حاصل فرمائید.
  • تاریخ‌های قرمز رنگ تاریخ برگزاری آزمون معرفی به سازمان هواپیمائی کشوری می‌باشد.