برنامه روزانه پرواز

برنامه روزانه پرواز

مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

برنامه پروازی ۹۷/۰۲/۰۱ بروز رسانی گردید

telegram.me/artakish

جهت بروز رسانی از کلید ترکیبی Ctrl + F5 استفاده نمایید.

 برنامه روزانه پرواز