گواهینامه های صادر شده

لیست گواهینامه های صادر شده توسط سازمان هواپیمائی کشوری

قابل توجه دانشجویان:

  • جهت دریافت گواهینامه خود همراه داشتن کارت تردد فرودگاه پیام و کارت دانشجوئی الزامی می‌باشد.

تاریخ بروز رسانی: ***** ۲۶-۰۶-۱۳۹۶ *****

ليست گواهينامه‌هاي PPL
نام و نام خانوادگي تاريخ صدور
محمدرضا بهرامی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رضا حقیقی ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
عاطفه السادات بطحائی ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
 
ليست گواهينامه‌هاي CPL
نام و نام خانوادگي
تاريخ صدور
   
 
ليست گواهينامه‌هاي IR
نام و نام خانوادگي
تاريخ صدور
امیر صادق خسروی ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
ارسطو قاسمی قاسم وند ۱۳۹۶/۰۶/۰۶