گواهینامه های صادر شده

لیست گواهینامه های صادر شده توسط سازمان هواپیمائی کشوری

قابل توجه دانشجویان:

  • جهت دریافت گواهینامه خود همراه داشتن کارت تردد فرودگاه پیام و کارت دانشجوئی الزامی می‌باشد.

تاریخ بروز رسانی: ***** ۲۷-۰۱-۱۳۹۷ *****

ليست گواهينامه‌هاي PPL
نام و نام خانوادگي تاريخ صدور
محمدرضا بهرامی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
 
ليست گواهينامه‌هاي CPL
نام و نام خانوادگي
تاريخ صدور
سروش مصباح ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
بهادر کیوانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
نعمت الله کریمی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
سید بهزاد نبوی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
حامد علی پور ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
 
ليست گواهينامه‌هاي IR
نام و نام خانوادگي
تاريخ صدور
مهرداد حاجی شفیعی ها  ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
محمدرضا علی باروتی تبار  ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
امیر اثنی عشری ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
مهدی پور آذران ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
سمیه امینی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷