گواهینامه های صادر شده

لیست گواهینامه های صادر شده توسط سازمان هواپیمائی کشوری

قابل توجه دانشجویان:

  • جهت دریافت گواهینامه خود همراه داشتن کارت تردد فرودگاه پیام و کارت دانشجوئی الزامی می‌باشد.

تاریخ بروز رسانی: ***** ۲۶-۱۰-۱۳۹۶ *****

ليست گواهينامه‌هاي PPL
نام و نام خانوادگي تاريخ صدور
محمدرضا بهرامی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
 
ليست گواهينامه‌هاي CPL
نام و نام خانوادگي
تاريخ صدور
محمدرضا علی باروتی تبار ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ 
 
ليست گواهينامه‌هاي IR
نام و نام خانوادگي
تاريخ صدور
محمد رمضانی FI ۱۳۹۶/۱۰/۱۷